Από το Τμήμα Δημ. Προσόδων & Περιουσίας ανακοινώνεται ότι έχει δημιουργηθεί από την ΚΕΔΕ κεντρική «Πλατφόρμα δήλωσης ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων» η οποία απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που υπόκεινται στο τέλος ακαθαρίστων εσόδων ή στο τέλος παρεπιδημούντων το οποίο είναι υπόχρεες να καταβάλουν στο Δήμο.
Σχετικές οδηγίες για την λειτουργία της Πλατφόρμας όπως και για τον τρόπο υποβολής των δηλώσεων μπορούν οι υπόχρεοι να βρουν στον παρακάτω σύνδεσμο
https://dae.govapp.gr/XrisimesPlirofories
Από την ημερομηνία της παραγωγικής ένταξης του Δήμου στην Πλατφόρμα θα πραγματοποιούνται όλες οι δηλώσεις των επιχειρήσεων αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω αυτής, θα εξαιρούνται οι δηλώσεις που αφορούν περιόδους πριν την ημερομηνία ένταξης οι οποίες θα υποβάλλονται στο Δήμο.
Η ημερομηνία ένταξης του Δήμου Καρπενησίου στην Πλατφόρμα αυτή θα ανακοινωθεί σύντομα.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 2237350066.