Ξεκινά η δημοπράτηση των έργων του Τεχνικού Προγράμματος 2019 του Δήμου Αγράφων

0
2002

Με δελτίο τύπου, ο Δήμος Αγράφων, ενημερώνει ότι ξεκινά άμεσα η δημοπράτηση των έργων του Τεχνικού Προγράμματος για το 2019, μετά την έγκριση των όρων δημοπράτησης, στη συνεδρίαση της Ο.Ε. την 9-4-2019.

Οι τίτλοι των έργων και τα ποσά που αντιστοιχούν σε κάθε ένα από αυτά και οι Τοπικές Κοινότητες στις οποίες θα πραγματοποιηθούν, είναι:

Δ.Ε. ΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Αγράφων Δ.Ε. Αγράφων 112.000,00€
Βελτίωση Υποδομών Τ.Κ. Βραγγιανών Δ.Ε. Αγράφων 45.000,00€
Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Επινιανών Δ.Ε. Αγράφων 55.800,00€
Βελτίωση Υποδομών Τ.Κ. Μαράθου Δ.Ε. Αγράφων 30.100,00€
Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Μοναστηριακίου Δ.Ε. Αγράφων 43.400,00€
Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Τριδένδρου Δ.Ε. Αγράφων 17.900,00€
Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Τροβάτου Δ.Ε. Αγράφων 55.400,00€

Δ.Ε. ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Λημερίου Δ.Ε. Απεραντίων 61.000,00€
Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Λιθοχωρίου Δ.Ε. Απεραντίων 60.000,00€
Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Σιβίστας Δ.Ε. Απεραντίων 25.500,00€
Βελτίωση Υποδομών Τ.Κ. Βαλαώρας Δ.Ε. Απεραντίων 74.800,00€
Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Τοπολιάνων Δ.Ε. Απεραντίων 36.000,00€
Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Γρανίτσας Δ.Ε. Απεραντίων 61.000,00€
Διαμόρφωση νεκροταφείου ΤΚ Γρανίτσας Δ.Ε. Απεραντίων 40.000,00€
Επέκταση δικτύου άρδευσης Τ.Κ. Γρανίτσας Δ.Ε. Απεραντίων 15.500,00€

Δ.Ε. ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Βελτίωση Υποδομών Τ.Κ. Κέδρων Δ.Ε. Ασπροποτάμου 45.500,00€
Βελτίωση Υποδομών Τ.Κ. Λεπιανών Δ.Ε. Ασπροποτάμου 35.000,00€
Βελτίωση παιδικής χαράς Τ.Κ. Λεπιανών Δ.Ε. Ασπροποτάμου  18.500,00€
Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Νέου Αργυρίου Δ.Ε. Ασπροποτάμου  87.000,00€
Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Πρασιάς Δ.Ε. Ασπροποτάμου  67.000,00€
Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Ραπτοπούλου Δ.Ε. Ασπροποτάμου  118.500,00€

Δ.Ε. ΒΙΝΙΑΝΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Βελτίωση Υποδομών Τ.Κ. Βίνιανης Δ.Ε. Βίνιανης 22.300,00€
Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Δάφνης Δ.Ε. Βίνιανης 30.500,00€
Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Μαυρομάτας Δ.Ε. Βίνιανης 26.200,00€
Ανάπλαση οικισμού Τ.Κ. Χρύσως Δ.Ε. Βίνιανης 25.000,00€
Εσωτερική Οδοποιία οικισμού Κρέντης Τ.Κ. Τροβάτου Δ.Ε. Βίνιανης 62.000,00€
Επέκταση εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης οικισμού Κερασοχωρίου Τ.Κ. Κερασοχωρίου Δ.Ε. Βίνιανης 18.000,00€
Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Κερασοχωρίου Τ.Κ. Κερασοχωρίου Δ.Ε. Βίνιανης 57.000,00€

Δ.Ε. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Βελτίωση Υποδομών Τ.Κ. Ανατολικής Φραγκίστας Δ.Ε. Φραγκίστας 47.500,00€
Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Δυτικής Φραγκίστας Δ.Ε. Φραγκίστας 28.350,00€
Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Μαραθιά Δ.Ε. Φραγκίστας 19.500,00€
Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Επισκοπής Δ.Ε. Φραγκίστας 25.000,00€
Βελτίωση Υποδομών Τ.Κ. Παλαιοκατούνας Δ.Ε. Φραγκίστας 78.000,00€
Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Παλαιοχωρίου Δ.Ε. Φραγκίστας 54.000,00€
Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Τριποτάμου Δ.Ε. Φραγκίστας 39.400,00€