Ο Σύνδεσμος Μεγαλοχωριτών «η Αγία Παρασκευή», την Κυριακή 12 Μαρτίου 2023 και ώρα 10:30 π.μ. θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση- Αρχαιρεσίες στα γραφεία του Συνδέσμου, με θέματα: Πεπραγμένα Διοικητικού Συμβουλίου από τον Πρόεδρο κ. Ανδρέα Παϊδα, απολογισμός ταμείου από τον Ταμία κ. Ευάγγελο Γ. Πριτσιόλα, έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής από τα Μέλη της και Αρχαιρεσίες.

Εάν προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας από μη προσέλευση αριθμού μελών, ορίζεται ακριβώς επόμενη Κυριακή 19 Μαρτίου 2023, ίδιες ώρες με όσα μέλη θα παρευρεθούν. Δικαίωμα ψήφου έχουν όσα μέλη είναι ταμιακά εντάξει. Οι δηλώσεις υποψηφιοτήτων λήγουν στις 5 Μαρτίου 2023. Για δηλώσεις ενημερώστε τον Πρόεδρο κ. Ανδρέα Παϊδα στο τηλέφωνο 6972407569και την Γραμματέα του Δ.Σ. κ. Πηνελόπη Καρβέλη στο τηλέφωνο 6974458718.