Απούσα η αντιπολίτευση

Την Τρίτη 1 Μαρτίου 2022 πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο (δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης) η 3η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγράφων.

Δύο (2) ήταν τα θέματα τα οποία απασχόλησαν τα μέλη της Επιτροπής και για τα οποία κλήθηκαν να λάβουν αποφάσεις. Αυτά αφορούσαν την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγράφων προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβολή τελών καθαριότητας – φωτισμού και συντελεστή δημοτικού φόρου για το έτος 2022 και τη σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων εξόδων, έτους 2022. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, από τη συνεδρίαση απείχε η αντιπολίτευση, αλλά τα θέματα ψηφίστηκαν αφού υπήρχε πλειοψηφία.